Dimecres, 14 De Novembre De 2018
c. Sitjar, 2, Alcoletge - 25660
Telèfon: 973 19 60 11 Fax: 973 19 60 65

Reparcel·lació

27/04/2018

EDICTE Reparcel·lació econòmica i regularització finques del PAU 16

EDICTE


Informació pública per un termini d'UN (1) MES, a comptar des del dia següent al de publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Informació addicional

27/04/2018

ESCRIPTURA reparcel·lació PAU 16


27/04/2018

ESCRIPTURA subsanació PAU 16


27/04/2018

Projecte de reparcel·lació económica i regularització de finques PAU 16Mapa Web