al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació relativa al COVID19

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa que detalla les mesures urgents extraordinàries adoptades per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) i l'Ajuntament d'Alcoletge

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 30/03/2020

Decret d'alcaldia de data 30/03/2020 on es disposa la modificació del calendari de cobrança establert per a l'exercici 2020 dels padrons: - Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles (Guals) - Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries - Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal

DECRET D'ALCALDIA DE DATA DE 17/03/2020

Decret d'alcaldia de data 17 de març de 2020 on es disposa: 1. Declaració dels serveis essencials del municipi. 2. S'estableixen mesures per a les activitats dels serveis essencials que tinguin el caràcter de presencials. 3. Adopció de mesures preventives i de protecció als centres de treball. 4. Adopció de mesures de suport a les persones especialment vulnerables i mesures en relació al mercat setmanal. 5. Adopció de mesures relatives a la taxa prevista a l'ordenança fiscal nº 27 - SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS.

Document Actions