al contingut a la navegació Informació de contacte

Mapa de casos positius per municipi

Tests positius COVID19

El mapa mostra el nombre de casos que han estat diagnosticats de coronavirus.​
La font de dades és el Registre COVID del Departament de Salut, el qual s'actualitza, com a mínim, dues vegades al dia. Aquestes dades recullen els pacients que han estat diagnosticats a partir d'una prova de laboratori (PCR) i, alhora, s'ha pogut identificar la seva zona de residència.​
Aprofundint en el mapa s'aconsegueix mostrar la divisió territorial fins a arribar en l'àmbit de municipi. No apareixen les dades de casos positius en aquells municipis inferiors a 200 habitants, per tal de garantir la privacitat de les dades.​
novetat.jpg
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
amb la col·laboració de Nexus Geographics i Esri

Document Actions