al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria ajuts de transport adaptat 2022. Consell Comarcal del Segrià

DIJOUS 01 SETEMBRE 2022

Poden sol·licitar aquests ajuts:

- Les  persones físiques que tinguin plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública ubicat a la comarca del Segrià, segons la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- Els Centres d'atenció especialitzada que gestionen el servei de transport regular adaptat pels seus usuaris.

Us informem que les sol·licituds dels ajuts s’han de presentar telemàticament mitjançant els formularis normalitzats acompanyats dels documents que s’indiquen en les bases, adreçats a la Presidència del Consell Comarcal del Segrià.

Cal fer la presentació a través de la seu electrònica clicant una de les següents opcions:

Amb certificat digital (Instància General)

Sense certificat digital (La sol·licitud i resta de documentació s'ha d'adjuntar a l'apartat "Adjunteu documentació complementària")

Havent de presentar la sol·licitud i documentació complementària d’acord amb el modelatge previst a l’enllaç: https://www.segria.cat/arees/serveis-socials/transport-adaptat/documentacio

El termini per la presentació de sol·licituds és fins el 15 d'octubre de 2022.

Per a qualsevol dubte podeu consultar al telèfon 973 054 800, correu electrònic mmunoz@segria.cat