al contingut a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA: AJUTS PROFESSIONALS DE LES ARTS ESCÈNIQUES

DIJOUS 26 NOVEMBRE 2020

Les sol·licituds es poden presentar durant set dies naturals a comptar des de les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823899.pdf