al contingut a la navegació Informació de contacte

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

DIVENDRES 12 JUNY 2020

Es recorda als propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos que han de complir amb l’obligació següent:

 “A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.”

 D’acord amb l’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA D’ALCOLETGE, en referència als gossos o altres animals de companyia, es consideren infraccions greus (multa de fins a 300 euros) les següents accions a la via pública:

-No portar convenientment lligats els gossos o altres animals considerats perillosos.

-No recollir els excrements d’animals de companyia.

-Permetre que els animals de companyia defequin o miccionin en espais públics. En serà responsable el seu titular. Molt greu si es en un parc infantil o equipament educatiu o sanitari.

 Podeu trobar més informació i normativa sobre els gossos potencialment perillosos a la web 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/animals_companyia_experimentacio/animals_companyia/tinenca_gossos_potencialment_perillosos/

 Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Document Actions