al contingut a la navegació Informació de contacte

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/2021 Llar d’Infants Municipal “Lo Tossalet”

DIMARTS 12 MAIG 2020

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/2021 Llar d’Infants Municipal “Lo Tossalet”

Codi del centre: 25008698

L’Ajuntament d’Alcoletge INFORMA que el CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA per a la LLAR D’INFANTS LO TOSSALET és el següent:

 • PREINSCRIPCIONS: Del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos.
 • MATRÍCULA: Del 17 al 23 de juny, ambós inclosos. (*).

   

  PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ:

  1. Qui ha de fer la preinscripció

  - Qui demani ser admès per primera vegada a la Llar d’Infants Municipal “Lo Tossalet”.

  CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA (alumnat ja matriculat a la Llar d’Infants):

  Donada la situació excepcional provocada per la COVID-19, tot l’alumnat que no notifiqui el contrari en el període del 13 a 22 de maig de 2020, s’entendrà que confirma la plaça i segueix el proper any a l’escola.

  En aquest cas només s’haurà de formalitzar la MATRICULA.

  Per tant, és important que si teniu intenció de canviar de centre, ens envieu un correu electrònic a l’adreça indicada, (c5008698@xtec.cat) informant-nos del canvi.

  - Per ser admès en una Llar d’Infants cal que l’infant tingui, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2020-2021. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

  2. Forma de presentació: Atenent a la situació d’emergència sanitària per la COVID-19, el Departament d’Educació, ha fixat les instruccions per tal que els tràmits es facin PRIORITÀRIAMENT de forma TELEMÀTICA (mitjançant qualsevol dispositiu electrònic: ordinador, tauleta tàctic o telèfon).

  Excepcionalment i, per al casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, s’haurà de demanar CITA PRÈVIA, al telèfon 973196011, durant els mateix període (del 13 al 22 de maig de 2020). L’atenció es farà pels professionals de la Llar d’Infants.

  Lloc : Dependències de la Casa de la Vila. C. Sitjar, 2. 25660. Alcoletge. Despatx serveis socials.

  Dies previstos: Dilluns a divendres, hàbils.

  Es determinarà dia i hora concrets per a cada interessat.

  Condicions bàsiques per formular la preinscripció de forma presencial:

  1. Respectar el dia i hora assenyalat en la CITA PREVIA.
  2. Assistir el menor nombre possible de persones (preferiblement, una)
  3. Es recomana portar mascareta i guants.
  4. S’ha de portar tota la documentació necessària per escanejar-la o fotocopiar-la i, si es possible, s’aconsella portar ja les copies d’aquesta documentació, així com la sol·licitud emplenada. També s’aconsella portar el seu propi bolígraf. 

  Documentació necessària:  

    • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si es estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es un estranger comunitari, document d’identitat del país d’origen.
    • Altra documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats, dels previstos pel Departament d’Educació.

     5. Més informació sobre la preinscripció i matriculació:

  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/

  3. Tramitar la preinscripció:  

  • Per tramitar la PREINSCRIPCIO TELEMÀTICA, CLIQUEU a l’adreça que s’indica:

  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/

  Educació infantil (primer cicle). Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya

  En aquest enllaç hi trobareu el formulari d’inscripció i la documentació que s’hi ha d’adjuntar.

   El formulari s’haurà de descarregar, omplir i guardar.

   La preinscripció s’entendrà formalitzada amb l’enviament al correu electrònic del centre (c5008698@xtec.cat), del formulari emplenat i signat i la documentació acreditativa dels criteris al·legats, escanejada o fotografiada.

  Documentació necessària:  

    • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si es estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es un estranger comunitari, document d’identitat del país d’origen.
    • Altra documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats, dels previstos pel Departament d’Educació.

  La Llar d’Infants haurà de contestar el correu enviat justificant de la recepció de la sol·licitud per tal que el sol·licitant en tingui constància.

   Per altres consultes sobre procediment de preinscripció i matrícula: apreins@xtec.cat.

   4. Altres dates d’interès:

   • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020
   • Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020
   • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020
   • Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020
   • MATRÍCULA: Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020

  (*) Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors, són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

  AJUNTAMENT D’ALCOLETGE