al contingut a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

DIMECRES 10 MARÇ 2021

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

  • S'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 d'abril de 2021. (Del 6/3/2021 al 30/4/2021).

 Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

  • Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o mési que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. (nascudes fins el 31/12/1956)

 Podeu consultar la informació:

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.. Habitatge (gencat.cat)