al contingut a la navegació Informació de contacte

VII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA D’ALCOLETGE

DIJOUS 26 AGOST 2021

VII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA D’ALCOLETGE

Dissabte, 18 de setembre de 2021

BASES

LLOC I DATA

El concurs se celebrarà el dissabte, 18 de setembre de 2021, de les 08:00 a les 13:30 hores a la Plaça Sitjar.

TEMA

El tema de l’obra serà Racons del casc antic i l’Avinguda Catalunya d’Alcoletge i haurà de reflectir obligatòriament una imatge del municipi d’Alcoletge.

INSCRIPCIÓ

Els participants hauran de presentar-se el mateix dia del concurs, de les 08:00 a les 09:00, al Hall de l’Ajuntament, per la seva inscripció, numerat i segellat dels  suports. A partir del segellat del suport cada participant podrà iniciar el seu treball, desplaçant-se fins el lloc triat per a realitzar-lo.  La inscripció serà gratuïta.

  1. MATERIAL

Els participants hauran de portar tot el material necessari per al desenvolupament de la seva obra. 

  1. LLIURAMENT D’OBRES

Les obres, sense signar, es lliuraran al Hall de l’Ajuntament abans de les 13:30  hores, amb el seu cavallet, on seran exposades.

  1. JURAT

El jurat estarà format per reconeguts professionals del món de la pintura. La decisió del jurat serà inapel·lable, i es farà públic el mateix dissabte, 18 de setembre de 2021, a les 14:00 hores a la Plaça Sitjar, moment en que es  realitzarà el lliurament dels premis. A criteri del jurat, els premis podran declarar-se deserts.

  1. PREMIS

S’estableixen els següents: 

Primer premi: 700 €

Segon premi: 500 €

Tercer premi: 300 €

Quart premi:  300 €

Cinquè premi: 300 €

NOTA: Els premis queden subjectes a la legislació fiscal vigent.

  1. RETIRADA D’OBRES

Les obres  romandran exposades durant tot el dissabte a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament d’Alcoletge. Les obres no premiades es recolliran el dissabte en acabar l’exposició, prèvia identificació. L’Ajuntament d’Alcoletge no es fa responsable de les obres no recollides, que quedaran en dipòsit de l’Ajuntament d’Alcoletge.

  1. ALTRES CONSIDERACIONS

- Totes les obres presentades seran propietat dels autors/es, llevat de les premiades, que passaran a ser de l’entitat que atorgui el premi, els quals es reserven tots els drets sobre les mateixes, inclosos els de reproducció.

- L’Ajuntament no es farà responsable dels possibles danys que puguin sofrir les obres en el decurs del concurs, si bé, tindrà la màxima cura per garantir-ne la       integritat.

- El fet de participar en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases, la conformitat amb la decisió del jurat, així com l’autorització de la reproducció de les obres en el lloc web www.alcoletge.cat.

- L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració del   concurs en cas de condicions meteorològiques adverses.

  1. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l’informa que les dades personals obtingudes seran incorporades, per al seu tractament, en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament   d’Alcoletge amb la finalitat d’inscriure’s al concurs i realitzar les gestions           corresponents.

La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit i adjuntant el DNI a l’Ajuntament d’Alcoletge,        c/ Sitjar, 2 25660—Alcoletge.