al contingut a la navegació Informació de contacte

Edictes

EDICTE provació provisional de la llista d'admesos i exclosos en procés selectiu. VIGILANT MUNICIPAL Publicat al BOP 18 de 25 /01/2019 i al DOGC 7796 de 25/01/2019. Data límit per presentar reclamacions i esmenes de defecte: 8 de febrer de 2019. Data prevista prova: 8 de març de 2019 a les 09:00 h.

EDICTE Aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos en procés selectiu. TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA I TURISME. Publicat al BOP 18 de 25 /01/2019 i al DOGC 7796 de 25/01/2019. Data límit per presentar reclamacions i esmenes de defecte: 8 de febrer de 2019. Data prevista prova: 8 de març de 2019 a les 13:00 h.

Formalització del contracte SERVEI PÚBLIC DE BAR RESTAURANT DEL PAVELLÓ I PISCINES MUNICIPALS I MANTENIMENT DE LES SEVES INSTAL·LACIONS

Derogació de l'ordenança fiscal municipal núm. 28 relativa a la TAXA PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A LA XARXA WIFI I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES.