al contingut a la navegació Informació de contacte

Urbanització c. Paral·lel i camí de l'Urgell

Projecte d'urbanització i projecte tècnic d'enllumenat del c. Paral·lel. Perfil del contractant.

Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres per procediment obert simplificat. Objecte: URBANITZACIÓ DEL CARRER PARAL·LEL I CAMÍ DE L'URGELL

Anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte d'obres relatiu a l'URBANITZACIÓ DEL CARRER PARAL·LEL I CAMÍ DE L'URGELL