al contingut a la navegació Informació de contacte

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres per procediment obert simplificat. Objecte: URBANITZACIÓ DEL CARRER PARAL·LEL I CAMÍ DE L'URGELL