al contingut a la navegació Informació de contacte

DECRET Aprovació llista provisional VIGILANT

Llista d'admesos i exclosos Procés selectiu convocat per tal de cobrir per mitjà de concurs oposició en règim de personal funcionari una plaça de VIGILANT MUNICIPAL. Publicat al BOP 18 de 25 /01/2019 i al DOGC 7796 de 25/01/2019. Data límit per presentar reclamacions i esmenes de defecte: 8 de febrer de 2019. Data prevista prova: 8 de març de 2019 a les 09:00 h.

Document Actions