al contingut a la navegació Informació de contacte

Nova convocatòria i noves bases Específiques TÈCNIC/A AUXLILIAR DE CULTURA I TURISME

Aprovació nova convocatòria i noves bases específiques per tal de cobrir, per mitjà de concurs oposició, en règim de personal laboral fix, una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA I TURISME