al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta d'Ocupació Pública

Llista d'admesos i exclosos Procés selectiu convocat per tal de cobrir per mitjà de concurs oposició en règim de personal funcionari una plaça de VIGILANT MUNICIPAL. Publicat al BOP 18 de 25 /01/2019 i al DOGC 7796 de 25/01/2019. Data límit per presentar reclamacions i esmenes de defecte: 8 de febrer de 2019. Data prevista prova: 8 de març de 2019 a les 09:00 h.

Llista d'admesos i exclosos Procés selectiu convocat per tal de cobrir per mitjà de concurs oposició en règim de personal laboral fix, una plaça de tècnic/a auxiliar de Cultura i Turisme. Publicat al BOP 18 de 25 /01/2019 i al DOGC 7796 de 25/01/2019. Data límit per presentar reclamacions i esmenes de defecte: 8 de febrer de 2019. Data prevista prova: 8 de març de 2019 a les 13:00 h.

Bases de la convocatòria per a la provisió d'una plaça de vigilant municipal a proveir mitjançant concurs oposició

DECRET d'aprovació de les bases i convocatòria per tal de cobrir, per mitjà de concurs oposició, en règim de personal funcionari, una (1) plaça de vigilant municipal.

Bases generals i específiques que han de regir la selecció mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça de Tècnic auxiliar de Cultura i Turisme, personal laboral, de l'Ajuntament d'Alcoletge.