al contingut a la navegació Informació de contacte

OFERTA PÚBLICA D'ESTABILITZACIÓ

Oferta d'ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal

Bases generals reguladores dels processos selectius del personal laboral fix corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal Ajuntament d'Alcoletge

Procediment de pagament de la taxa per drets d'examen per participar en processos d'oferta pública de l'Ajuntament d'Alcoletge. Ordenança Fiscal núm. 36

Instància de participació en el procés selectiu

ANUNCI sobre aprovació de la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'estabilització. Publicació al DOGC Nº 8878 de 20/03/2023 NOTA INFORMATIVA: El termini per a la presentació d’esmenes o reclamacions a aquesta llista serà fins el dia 3 d'abril inclòs.