al contingut a la navegació Informació de contacte

Bases específiques i convocatòria del procés d'estabilització

Bases específiques i convocatòria del procés d'estabilització d'ocupació temporal.

Aprovació de les bases específiques que han de regular el procés de selecció de 15 places vacants a l'Ajuntament d'Alcoletge, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, torn lliure, amb caràcter de personal laboral fix, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal incloses en l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal, així com la convocatòria dels respectius processos selectius.

Bases Específiques reguladores del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar Comptabilitat, Règim laboral, Subgrup C2, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Bases Específiques reguladores del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar Recaptació, Règim laboral, Subgrup C2, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Bases Específiques reguladores del procés selectiu de tres places d'Auxiliar Administratiu/iva, Règim laboral, Subgrup C2, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Bases Específiques reguladores del procés selectiu d'una plaça d'Auxiliar Administratiu/iva TP, Règim laboral, Subgrup C2, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Bases Específiques reguladores del procés selectiu d'una plaça de Director/a Escola Bressol, Règim laboral, Subgrup A2, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Bases Específiques reguladores del procés selectiu de quatre places d'Educador/a Escola Bressol, Règim laboral, Subgrup C1, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Bases Específiques reguladores del procés selectiu d'una plaça d'Encarregat/da Serveis Diversos, Règim laboral, Subgrup AP, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Bases Específiques reguladores del procés selectiu de tres places d'Operari/ària Serveis Diversos, Règim laboral, Subgrup AP, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.