al contingut a la navegació Informació de contacte

Participació Ciutadana

Consulta pública

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ, cal recollir l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: A) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. B) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació. C) Els objectius de la norma. D) Les possibles solucions alternatives. El termini per fer arribar les seves opinions és del 19 d'abril de 2018 fins el 3 de maig de 2018, ambdós inclosos.